Diogelu gwely morwellt mwya' Cymru

Sut mae atal dirywiad y gwely morwellt mwyaf yng Nghymru?

Mae 'na dipyn o drafod ym Mhorthdinllaen ar ddyfodol y planhigyn ar wely'r môr sy'n gynefin i dros 30 math o bysgod.

Mae Porthdinllaen hefyd yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr a chychod, ac ymhlith y syniadau mae creu ardal benodol i fwrw angor neu addasu'r angorfeydd presennol.

O Ben Llŷn, dyma adroddiad Dafydd Gwynn.