Tywydd yn achosi problemau

Mae'r tywydd garw wedi bod yn achosi problemau ar hyd y wlad.

Yn ôl cwmni Western Power bu miloedd o'u cwsmeriaid yng Nghymru heb drydan - 600 o'r rheiny yn ardal Abertawe.

Ac amser cinio dydd Sadwrn roedd hyd at 15,000 heb drydan yn y canolbarth.

Roedd na broblemau hefyd yn ne orllewin Lloegr, er nad oedd y tywydd mor arw a'r disgwyl.

Adroddiad Luned Gwyn.