Gwyntoedd cryfion yn chwipio Cymru

Mae'r gwaith clirio wedi dechrau wedi i wyntoedd o dros 100 mya daro rhannau o Gymru ddydd Mercher.

Roedd 100,000 o dai heb drydan am gyfnod, wedi i wyntoedd daro'r arfordir.

Cafodd gwyntoedd o hyd at 108mya eu cofnodi yn Aberdaron a bu'n rhaid i ddegau o ysgolion ar draws y wlad gau'n gynnar.

Roedd coed wedi cael eu dymchwel a chafodd nifer o ffyrdd eu cau.

Aled Hughes sy'n crynhoi'r sefyllfa yn y gogledd, ac Aled Scourfield sy'n gohebu o'r de a'r gorllewin.