Rhwyg o fewn y Ceidwadwyr?

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi bod yn amddiffyn ei benderfyniad i roi'r sac i bedwar aelod o'i gabinet. Fe gafodd Nick Ramsay, Antoinette Sandbach, Mohammad Ashgar a Janet Finch-Saunders eu diswyddo gan Andrew RT Davies nos Fercher. Ac mae hynny wedi achosi "rhwyg" yn y blaid yn ôl dau ohonyn nhw. Adroddiad James Williams.