Sied Dylan Thomas ar daith

Mae'n enwog am ei farddoniaeth a'i ddramâu, am y cysylltiad â Thalacharn, a'r sied fach las yn y pentre' hwnnw lle wnaeth Dylan Thomas gymaint o'i waith ysgrifennu. A chydag eleni'n gan mlynedd ers geni'r Cymro, bydd copi perffaith o'r sied enwog yn teithio Prydain. Iolo James aeth i chwilio am yr awen.