Ceisio atal llifogydd

Mae gwyddonwyr yn ymdrechu i ail-lenwi ffosydd ar fynydd Hiraethog er mwyn ceisio atal llifogydd ar dir amaethyddol.

Cred rhai mai'r ffosydd - a gafodd eu tyllu gan ddyn - sydd wedi ychwanegu at effeithiau'r llifogydd diweddar yn Nyffryn Clwyd.

Cafodd y ffosydd eu torri yn wreiddiol er mwyn draenio'r tir er mwyn ei droi yn dir amaethyddol.

Y gobaith nawr ar ôl cau'r ffosydd yw y bydd y mawnogydd - unwaith eto - yn ymddwyn fel storfeydd dŵr naturiol, ac yn arbed y tir islaw.

Adroddiad Llŷr Edwards.

Cyhoeddwyd