Mwy o arian i'r Mentrau Iaith?

Ar hyn o bryd ma' nhw'n cael dros £1.5 miliwn bob blwyddyn gan Lywodraeth Cymru - ond ma'r Mentrau Iaith am i'r ffigwr hwnnw dreblu. Daeth adroddiad diweddar i'r casgliad bod angen newidiadau mawr i'r ffordd y mae'r mentrau'n gweithio. Jennifer Jones sy'n gofyn beth yw sail yr alwad am rhagor o arian.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan