Gleision: Galar rhieni

Ddydd Iau, 19 Mehefin, fe gafwyd cyn reolwr pwll glo'r Gleision, Malcolm Fyfield yn ddieuog o ddynladdiad pedwar glöwr fu farw yno ym Medi 2011.

Cafwydd perchnogion y pwll, MNS Mining, yn ddieuog o ddynladdiad corfforaethol yn dilyn marwolaeth Garry Jenkins, Philip Hill, David Powell a Charles Breslin.

Bu rhieni Garry Jenkins, Ann a Malcolm, yn son am y diwrnod digwyddodd y ddamwain ym mhwll glo'r Gleision a sut y newidiodd eu bywydau y diwrnod hwnnw.

Aled Huw fu'n eu holi.