Y ManVan ar daith yng Nghymru

O ddydd Mawrth ymlaen, fe fydd yna gerbyd unigryw yn teithio o amgylch Cymru yn cynnig cymorth i ddynion sy'n dioddef o ganser y prostad neu'r ceilliau.

Mae dros 2,500 o ddynion yn cael diagnosis am y mathau hyn o ganser yng Nghymru bob blwyddyn.

Nawr mae tair elusen ganser wedi dod at ei gilydd i gefnogi gwasanaeth y "ManVan".

Ben Price aeth i holi mwy am y cynllun.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan