Mwy o ffermydd ynni haul?

Mae trigolion un o bentrefi Ceredigion yn pryderu bod eu hardal nhw'n cael ei thargedu gan gwmniau ynni adnewyddol sydd eisiau codi ffermydd ynni haul.

Am yr eildro mewn llai na thri mis, mae cynlluniau ar droed i osod miloedd o baneli haul ar dir ger Biwla.

Cafodd safle arall ym Mlaenporth gerllaw ganiatad cynllunio gan Gyngor Ceredigion nol ym mis Rhagfyr.

Sara Gibson sydd wedi bod yn casglu barn rhai o bobl yr ardal wrth iddyn nhw weld y cynlluniau mewn arddangosfa ym mhentref Biwla.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan