Iechyd: Cameron yn ymosod

Elliw Gwawr gohebydd Seneddol BBC Cymru yn egluro fod David Cameron yn ymateb i gwestiwn gan AS Ceidwadol Mynwy David Davies.

Cyhoeddwyd