Pryder am 400 o swyddi purfa Murco

Mae 'na bryder ynghylch swyddi 400 o bobl gan fod cwmni Murco wedi dechrau ymgynghori ynglŷn â dyfodol eu purfa olew yn Aberdaugleddau.

Ers bron i bedair blynedd mae Murco wedi bod yn chwilio am brynwr i'r safle.

Ond maen nhw wedi methu a sicrhau hynny hyd yn hyn, ac maen nhw'n dal i chwilio.

Adroddiad Ellis Roberts.