Tro pedol Prifysgol aberystwyth dros Neuadd Pantycelyn

Bydd Pantycelyn yn parhau yn neuadd breswyl ar gyfer myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth.

Wedi iddyn nhw fynnu y byddai'n rhaid i fyfyrwyr Pantycelyn adael am fflatiau newydd sy'n cael eu hadeiladu ryw hanner milltir i ffwrdd, mae'r brifysgol wedi gwneud tro pedol annisgwyl, sy'n reswm dathlu i bawb fu'n protestio ac yn bygwth ymprydio.

Craig Duggan fuodd yn Aberystwyth.