Pryder timau achub

Mae'r corff sy'n cynrychioli timau achub mynydd yng Nghymru a Lloegr wedi galw am fwy o gymorth ariannol gan Lywodraeth San Steffan.

Ac yn y gogledd mae'r tîm yn Aberglaslyn yn rhybuddio bod eu gwaith nhw yn y fantol oherwydd prinder arian.

Mae'r timau yn ddibynnol ar roddion y cyhoedd ac mae Newyddion 9 wedi siarad efo nifer ohonyn nhw sy'n dweud nad ydi hyn yn gynaliadwy.

Bu gohebydd BBC Cymru, Aled Hughes, ar ymarferiad gyda thîm achub mynydd Aberglaslyn.

Cyhoeddwyd