Cynghorau: Galw am amserlen glir

Mae'r corff sy'n cynrychioli llywodraeth leol yng Nghymru yn galw am amserlen glir er mwyn uno cynghorau.

Ym mis Ionawr fe ddywedodd Comisiwn Williams bod angen lleihau nifer yr awdurdodau a bod angen cynllun i wneud hynny erbyn y Pasg.

Hyd yma dyw'r pleidiau ddim wedi cytuno ar y ffordd ymlaen.

Adroddiad Bethan Lewis.