Cofio am drychineb Hillsborough

Union chwarter canrif ers trychineb Hillsborough, fe fydd gwasanaeth coffa yn cael ei gynnal yn Anfield ddydd Mawrth.

Yn ystod y gwasanaeth bydd enwau'r 96 o gefnogwyr Lerpwl a fu farw yn cael eu darllen, a chlychau eglwys yn canu 96 o weithiau.

Am 3:06yh bydd munud o dawelwch i nodi'r union adeg pan gafodd gêm gyn-derfynol Cwpan yr FA ei hatal yn Hillsborough.

Gethin Morris Williams fu'n holi rhai o'r Cymry oedd yno am eu hatgofion nhw.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan