Saesneg ar Radio Cymru

Oes gormod o Saesneg ar Radio Cymru?

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan