Be sy'n wahanol am fecws Aberdaron?

Mae adeilad newydd becws pentref Aberdaron wrthi'n cael ei adeiladu, ac iddo nodwedd anghyffredin. Wedi i'r gwaith gael ei gwblhau, bydd yn un o'r unig adeiladau o'i fath ym Mhrydain fydd â tho gwellt. Alun Rhys aeth draw i Aberdaron i weld y gwaith adeiladu.