Llenwi tyllau ffyrdd i gostio £450m

Mae Cymru'n wynebu cost o bron i £450m er mwyn llenwi tyllau yn ein ffyrdd, yn ôl y corff sy'n gyfrifol am y diwydiant asffalt ym Mhrydain.

Mae 'na hefyd rybudd y gallai'r gwaith gymryd 20 mlynedd.

Un ffordd lle mae sawl cwyn wedi ei wneud yw'r brif ffordd sy'n rhedeg rhwng Cross Hands a Chaerfyrddin. Aeth Iolo James i holi mwy.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan