Faint o bwer i'r parciau?

Mae prif weithredwr newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi dweud wrth ei fod ef, ac arweinwyr dau barc arall yng Nghymru, eisiau pwerau economaidd newydd.

Yr wythnos ddiwethaf fe wnaeth Undeb Amaethwyr Cymru ddweud y dylai'r parciau gael llai o rym a cholli eu cyfrifoldeb dros gynllunio.

Emyr Williams fu'n dadlau o blaid mwy o bwerau gyda Glyn Powell o Undeb Amaethwyr Cymru yn dadlau'r gwrthwyneb, o dan oruchwyliaeth Bethan Rhys.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan