Cymdeithas yn galw am ddiwedd i Gymraeg 'ail iaith'

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod rhaid gweithredu ar frys i sicrhau bod holl blant ysgol Cymru yn meistroli'r Gymraeg.

Mewn llythyr sydd wedi ei arwyddo gan nifer o Gymry amlwg at y Prif Weinidog, Carwyn Jones a'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, maen nhw'n galw am weld diwedd i'r Gymraeg fel pwnc "ail iaith".

Mae'r llywodraeth yn cydnabod bod angen newid i'r ffordd mae'r pwnc yn cael ei ddysgu.

Adroddiad Owain Evans.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd