Cyfarfod Bronglais

Bu dau gyfarfod cyhoeddus ym Machynlleth ddydd Mercher er mwyn i bobl ddod at ei gilydd i drafod y math o wasanaeth iechyd y maen nhw am ei weld yn yr ardal yn y dyfodol.

Cafodd y cyfarfodydd, un yn y prynhawn a'r llall gyda'r hwyr, eu trefnu er mwyn cyfrannu at astudiaeth i anghenion iechyd y canolbarth.

Yr Athro Marcus Longley o Brifysgol De Cymru sy'n cynnal yr astudiaeth ar ran y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, ac mae disgwyl iddo gyflwyno adroddiad ym mis Medi.

Dim ond yn y canolbarth y mae astudiaeth fel hon yn cael ei chynnal.

Adroddiad Craig Duggan.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan