Senedd Ewrop: pam pleidleisio?

Yr wythnos nesaf fe fydd bron i hanner biliwn o bobl ar draws Ewrop yn cael cyfle i bleidleisio yn yr etholiadau ar gyfer senedd Ewrop.

Mae gan Gymru bedair sedd yn y Senedd. Ond beth yn union mae'r aelodau yn ei wneud ar ôl cael eu hethol?

Daniel Davies aeth i holi yn un o ddau gartre'r Senedd yn Strasbwrg.

Mae rhestr o'r holl ymgeiswyr a'r pleidiau sydd yn sefyll yn yr etholiadau Ewropeaidd ar ddydd Iau Mai 22 ar gael yma.

Cyhoeddwyd