Canolfan newydd i gofio Waldo Williams

Mae menter newydd wedi dechrau yng ngogledd Sir Benfro fydd yn adnodd i'r gymuned ac yn sicrhau dyfodol y capel yno.

Y bwriad ydi creu canolfan yng Nghapel Blaenconin, Llandysilio i gofio'r bardd Waldo Williams.

Dafydd Morgan fu'n darganfod mwy.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain