Galw am drefn wahanol

Mae Ruth Lewis am i gleifion preifat gael system gwynion sy'n debycach i'r hyn sydd gan gleifion y gwasanaeth iechyd.