Kirsty Williams: Cymru angen llais unedig

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams, ei fod yn bwysig clywed llais Cymru wedi'r refferendwm.

"Dwi'n meddwl bod hwn yn gyfle go iawn i gyrraedd y nod o hunan-lywodraeth i Gymru ond mae angen i ni gasglu pobl at ei gilydd, a siarad â Whitehall a San Steffan gyda llais unedig."

Cyhoeddwyd