Alun Davies: Cymru angen 'symud yn gyflymach'

Mae'r cyn Weinidog Adnoddau Naturiol Alun Davies wedi dweud bod un gwers glir wedi ei dysgu o'r refferendwm, na all perthynas Cymru gyda'r undeb aros yr un peth.

Dywedodd na fyddai Cymru yn fodlon gyda'r setliad datganoli yn y dyfodol, a bod angen symud yn gyflymach i newid y drefn.

Cyhoeddwyd