Arglwydd Forsyth: Gallwn ni ddim cadw Barnett

Cyn Ysgrifennydd Gwladol yr Alban, yr Arglwydd Forsyth yn dweud: "Rydyn ni angen perswadio pobl yr Alban ein bod ni o ddifri' am roi pwerau, ond mae angen gwneud hynny mewn ffordd gywir, sy'n deg i rannau eraill y DU."