'Angen i ferched wneud swyddi bechgyn'

Mae angen i ferched gamu i sgidie' bechgyn - dyna yw neges rhai sy'n ymdrechu i gau'r bwlch rhwng cyflogau merched a bechgyn.

Mae gwefan newydd wedi ei lansio sy'n dangos pa mor anghyfartal mae cyflogau'n gallu bod, a'r neges nawr yw bod angen i ferched wneud swyddi sy'n draddodiadol wedi eu cysylltu gyda dynion.

Adroddiad Owain Evans.

Cyhoeddwyd