Cyngor yn cael hawl i ddymchwel Pafiliwn Corwen

Ar ôl tair blynedd o ddadlau mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cael yr hawl i ddymchwel Pafiliwn Corwen.

Mae'r adeilad yn enwog am ei Eisteddfodau, sioeau cerdd a gigs, ond mae wedi bod ar gau ers pedair blynedd am resymau diogelwch.

Er y penderfyniad, mae ymgyrchwyr dros achub y pafiliwn wedi dweud eu bod nhw'n bwriadu apelio. Adroddiad Elen Wyn.

Cyhoeddwyd