Trafod gofal dementia drwy'r Gymraeg

Mae arbenigwraig wedi dweud wrth Cymru Fyw bod angen gwella gofal dementia yn yr iaith Gymraeg, ar drothwy cynhadledd arloesol yng ngogledd Cymru.

Adroddiad Ben Price.