Sir Benfro yn gorfod arbed £50 miliwn

Mae Cyngor Penfro yn dweud bod angen ailfeddwl sut mae awdurdodau lleol yn gweithredu yn wyneb toriadau anferth i'w cyllideb.

Mewn cyfarfod ddydd Gwener dywedodd y cyngor eu bod yn amcangyfrif y byddai 25% o'r arian maen nhw'n ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn yn cael ei dorri dros y pedair blynedd nesaf.

Adroddiad Ellis Roberts

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin