Protest dros yr iaith Gymraeg ym Mhwllheli

Rhoi lle ganolog i'r Gymraeg yn y drefn gynllunio, dyna oedd galwad protestwyr ym Mhwllheli ddydd Sadwrn.

Mae nhw'n dweud fod datblygiadau tai sylweddol yn cael effaith andwyol ar yr iaith, a bod angen i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol weithredu.

Adroddiad Sion Tecwyn.

Cyhoeddwyd