Ymateb Cefnogwyr Caerdydd i'r rheolwr newydd

Ymateb Tim Hartley, Cadeirydd Ymddiriedolwyr Cefnogwyr Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i benodiad Russell Slade fel Rheolwr newydd yr Adar Gleision.

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru, Iwan Griffiths fu yn ei holi.

Cyhoeddwyd