Yswiriant annheg i gartrefi yng Nghymru mewn llifogydd

Yn ôl Llywodraeth Cymru, nid yw pobl Cymru'n cael eu trin yn deg gan gynllun talu yswiriant tai sy'n wynebu risg o lifogydd.

Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi dweud wrth Newyddion 9 ei fod am weld Llywodraeth Prydain yn newid y cynllun ar fyrder.

Y gŵyn yw bydd pobol yng Nghymru yn gorfod talu mwy.

Fydd y cynllun ddim o gymorth chwaith i'r rhieni sy'n byw mewn tai gafodd eu codi yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Adroddiad Ellis Roberts.