Rhybudd goroeswr am larymau mwg

Wythnos wedi tân angheuol mewn fflat yn Llanrwst, mae'r unig berson i ddianc yn fyw wedi bod yn disgrifio sut y methodd achub ei ddau ffrind a fu farw.

Daeth ymchwiliad Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i'r casgliad i'r tân laddodd Doug McTavish a Bernard Hender gynnau mewn peiriant sychu dillad.

Mewn cyfweliad teimladwy gyda Dafydd Evans, gohebydd Newyddion 9 y BBC, mae Garry Lloyd Jones yn annog pawb i osod larymau mwg yn eu cartrefi.