'Cynllun trawsnewidiol' i bencadlys newydd S4C

Mae S4C a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant wedi arwyddo cytundeb fframwaith i symud pencadlys y sianel o Gaerdydd i Gaerfyrddin erbyn 2018.

Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C yn esbonio'r rhesymau am symud o Gaerdydd, a'r weledigaeth am y dyfodol yng Nghaerfyrddin.

Aled Scourfield sy'n holi.

Cyhoeddwyd