Gareth Davies: Cadeirydd URC

Wedi iddo gael ei ethol nos Fawrth, gohebydd chwaraeon BBC Cymru, Iwan Griffiths fu'n sgwrsio gyda chadeirydd newydd Undeb Rygbi Cymru, Gareth Davies.