Rygbi: Codi arian ar gyfer achos da

Mae gem arbennig wedi ei chynnal yn Aberteifi i godi arian ar gyfer plismon ifanc o'r ardal gafodd ei anafu'n ddifrifol tra'n chwarae rygbi yng Nghaerdydd dros ddeunaw mis yn ol.

Roedd nifer o ffrindiau Dylan Rees wedi teithio miloedd o filltiroedd er mwyn gallu cymryd rhan.

Adroddiad Aled Scourfield.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Canolbarth