Cymunedau'r arfordir mewn perygl?

Fe allai gwerth cannoedd o dai ar hyd arfordir Cymru ostwng yn sylweddol wrth i lefel y môr godi dros y blynyddoedd nesa'.

Mae BBC Cymru wedi darganfod nad oes bwriad gan yr awdurdodau i'w hamddiffyn, a gall dros fil o dai mewn bron i hanner cant o ardaloedd gael eu colli'n gyfan gwbl. Mae perchnogion rhai o'r tai mewn sioc, fel y clywodd Ellis Roberts.