Terfynu bywyd: Galw am newid

Mae aelodau cynulliad cenedlaethol wedi pleidleisio yn erbyn yr egwyddor o ganiatáu cynorthwyo unigolyn i ddod a'i bywyd i ben.

Mae'r pwnc yn un sy'n rhannu'r farn gyhoeddus.

Yn ôl rhai mai bywyd yn sanctaidd a does dim hawl moesol i gymryd camau o'r fath.

Ond mae un a welodd ei thad yn cymryd ei fywyd ei hun wedi dweud wrth newyddion 9 fod hi'n bryd i'r gyfraith newid a bod anifeiliaid yn cael eu trin yn well.

Aled Huw fu'n siarad â Helen Rice.

Cyhoeddwyd