Fideo feiral yn creu seren newydd i dîm rygbi Brynhyfryd

Fideo oedd hi yn dangos disgybl o Rhuthun yn sgorio'r cais fuddugol mewn gêm rygbi gyfeillgar yn erbyn Ysgol y Berwyn.

Ond erbyn hyn mae'r fideo o Ethan Plumb, sydd â Syndrom Down's, yn sgorio'r cais yn ei gêm gyntaf wedi mynd yn feiral, gyda rhai o enwogion y byd rygbi yn rhannu'r stori.

Elen Wyn aeth i holi seren newydd Ysgol Brynhyfryd a chapten y tîm, Dyfan Humphreys, oedd yn gyfrifol am yr holl beth.

Cyhoeddwyd