Pryder ffermwyr ucheldir Cymru

Mae rhai o ffermwyr mynydd Cymru yn dweud bod eu holl ffordd o fyw mewn peryg o ddiflannu o herwydd newidiadau diweddar i'r drefn o rannu arian Ewropeaidd.

Bydd mudiad sy'n cynrychioli ffermwyr ucheldir Cymru - Tegwch i'r ucheldir - yn mynd a'u hachos yn erbyn Llywodraeth Cymru i'r llys ddydd Gwener.

Maen nhw'n galw am adolygiad barnwrol o'r penderfyniad i gyflwyno newidiadau i'r taliadau.

Mae hynny'n cynnwys cyflwyno "llinell" sy'n rhannu'r ucheldir yn ddau.

Bydd rhostiroedd uwchben 400 metr yn derbyn £15 yr hectar, tra bod y rhostiroedd islaw 400 metr yn derbyn £158.

Yn ôl y ffermwyr mae'r newid yn golygu y bydd 45% o rostiroedd Cymru yn derbyn 89% o'r arian cymhorthdal.

Dywed llywodraeth Cymru eu bod yn ymwybodol fod cais am adolygiad barnwrol yn cael ei wneud a does dim modd gwneud sylw pellach tra bod y broses gyfreithiol yn mynd rhagddo.

Adroddiad Dafydd Gwynn