Sefydlu hosbis newydd yn Skanad Vale

Mae'n saith mlynedd ers i Skanda Vale ger Llanpumsaint ddod i sylw'r byd gyda ymdrechion rhai i achub bustach sanctaidd o'r enw 'Shambo' rhag cael ei ddifa.

Nawr mae'r gymuned aml-ffydd yn ôl y penawdau, y tro hwn gan bod mynachod yn bwriadu agor hosbis newydd i gleifion sy'n agosau at ddiwedd eu hoes.

Adroddaid Aled Scourfield.

Cyhoeddwyd