Cartref newydd i hen long

Mae llong ganoloesol Casnewydd yn cael ei symud i gartref newydd a hynny am y trydydd tro.

Deuddeng mlynedd ers iddi gael ei darganfod trwy ddamwain ar wely'r afon Wysg, y gobaith yw mai dyma fydd y tro olaf y bydd rhaid ei symud cyn iddi gael ei harddangos i'r cyhoedd.

Adroddiad Hanna Hopwood.