Adfer rhan o reilffordd Gwili

Aled Scourfield, gohebydd BBC Cymru, a Rob Phillips, un o Gyfarwyddwyr Rheilffordd Gwili, oedd ymhlith y gwesteion ar y trên cyntaf ar ran o'r rheilffordd sydd wedi bod ar gau ers bron i 50 mlynedd.