Rhys Ifans: Addasiad 'bendigedig' o Dan y Wenallt

Fe fydd addasiad newydd y cyn archdderwydd T. James Jones o ddrama Dylan Thomas, Dan y Wenallt, yn cael ei ddarlledu ar S4C am 21:30 ar Ddiwrnod Nadolig.

Yr actor byd enwog Rhys Ifans ydi'r brif seren, a bu'n siarad gyda Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas am y cynyrchiad, ac am ei gariad at waith Dylan Thomas.

Cyhoeddwyd