Effaith y tensiynau ym Methlehem

Mae Dinas Bethlehem yn gyfarwydd i ni i gyd yr adeg yma o'r flwyddyn.

Mae safle genedigaeth Crist wedi denu miliynau o ymwelwyr dros y blynyddoedd, ond eleni yn sgil y tensiynau rhwng Israel a'r Palestiniaid mae'r awdurdodau yn dweud bod sawl gwesty sydd fel arfer yn orlawn bellach yn hanner gwag.

Gohebydd BBC Cymru Steffan Messenger fu ym Methlehem, a dyma'i adroddiad ar y Post Cyntaf fore Mercher, 23 Rhagfyr.