Mwy o arian i gymunedau bregus

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd dros £30 miliwn yn rhagor ar gael i'w wario, wrth i gynlluniau Cymunedau'n Gyntaf gael eu hymestyn am flwyddyn arall.

Mae'n brawf meddai'r llywodraeth o'u cefnogaeth i bobl fwyaf bregus cymdeithas.

Ond yn ôl y Ceidwadwyr, mae'n rhaid gwneud mwy i daclo tlodi.

Adroddiad Dafydd Gwynn.

Cyhoeddwyd