Llenorion Cymru ar eu colled oherwydd Dylan Thomas?

Ar ddechrau blwyddyn i nodi canmlwyddiant T.Llew Jones - mae academydd blaenllaw wedi lleisio pryder y gallai llenorion eraill o Gymru cael eu gwthio i'r cysgod ar ôl buddsoddiad y Llywodraeth er cof am Dylan Thomas.

Mae'r Athro M.Wynn Thomas yn croesawu cyhoeddiad Diwrnod Dylan - diwrnod blynyddol o ddathlu'r bardd fydd yn cael ei gynnal ar 14 Mai - ond mae am weld mwy yn cael ei wneud i gofio llenorion eraill. Rhiannon Wilkins aeth i holi.

Cyhoeddwyd